Oplechování dřevěné skřínky

Klempířské práce, oplechování dřevěné skřínky krytinou Prefa antracit stucco.