Nátěr ocelové konstrukce, zimní stadion

Nátěr ocelové konstrukce zimního stadion, bylo provedeno hloubkové mechanické očištění konstrukce zkorodovaných částí na původní kov,

odmaštění celé konstrukce, kompletní odrezení speciálním přípravkem, 2x epoxidový nátěr zkorodovaných částí konstrukce,2x epoxidový nátěr celé konstrukce, 2x vrchní krycí nátěr zkorodovaných částí, 2x vrchní krycí nátěr celé konstrukce o velikosti 3 300m2