nátěr parapetů z vysokozdvižné plošiny

nátěr oplechování střechy, parapetů, žlabů, atik.
práce provedeny z pracovní plošiny a horolezeckou technikou.