Nátěr střechy syntetickým nátěrem

Nátěr střechy, oplechování, nátěr žlabů a svodů, včetně očištění střechy, svody byli natřeny s plošiny,