Nátěr střechy z pozinkových šablon

Nátěr střechy syntetickým nátěrem včetně očištění. Nátěr byl proveden nástřikem airless zařízením