Odstranění a likvidace eternitu, odvětraná střecha

Odstranění a likvidace eternitu, odvětraná střecha - dvojité bednění, montáž 9ks oken velux, montáž žlabů a svodů, prostupu antény, stoupací plošiny, oplechování komínu, montáž dvouvrstvé šindele IKO Cambridge