Prefalz rekonstrukce střechy

demontáž dožilé krytiny odvoz a likvidace, montáž střešní folie, oplechování komínů, oplechování oken, detailů střechy,
montáž protisněhových zábran